Newsletter


 

Program

Mirosław Filiciak

kulturoznawca, pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się wpływem usieciowionych mediów cyfrowych na praktyki kulturowe i zmianę instytucjonalnego pejzażu kultury. Aktualnie kieruje projektem badawczym poświęconym nieformalnej ekonomii mediów w Polsce, realizowanym przez warszawskie Centrum Cyfrowe
 

Program Kongresu(czwartek, I sesja plenarna 10:30-12:30  )
Ekosystem kultury – wymiary przemian (praktyki i instytucje)