Newsletter


 

Program

Magdalena Kopczyńska-Zych

Manager kultury, historyk sztuki (UJ), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej (UW) oraz studiów MBA (University of Bradford School of Management, ALK w Warszawie).

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki zarządzania w kulturze m.in. w zakresie planowania strategicznego, pozycjonowania oferty kulturalnej oraz dywersyfikacji źródeł jej finansowania.

Koordynator obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Pol sce (2008 r.). Koordynator Kongresu Kultury Polskiej z ramienia NCK (2009 r.). Współpracownik merytoryczny i menedżer projektu Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce na lata 2011-2020 (od 2010 r.)

 W latach 2004-2009 Kierownik Działu Rozwoju Kultury Narodowego Centrum Kultury. Członek Zarządu ENCATC - European Network of Cultural Administration Training Centres (w latach 2007-2009). Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele zawodowe? Profesjonalizacja sektora kultury i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.

Program Kongresu (Piątek, III Sesja Plenarna 10:00-12:15 )
Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020 r. - o praktyce konsultacji społecznych SRKS (08.04.2011 – 31.05.2011)