Newsletter


 

Program

Lidia Makowska

Z wykształcenia germanistka i kulturolożka, zawodowo zajmuje się polityką kulturalną. Wierzy w ahierarchiczne struktury, samoorganizację, poszerzanie pola wolności w sztuce. Współtworzy Inicjatywę Indeks 73, prowadzi Pracownię Kultury Miejskiej we Wrzeszczu, działa na rzecz przemian społecznych i badań na styku sztuki współczesnej z nowoczesną humanistyką, edukacją obywatelską i kulturą przestrzenną.

Mieszka we Wrzeszczu, dzielnicy Gdańska, w której eksperymentuje z  Lefebvriańską teorią „Prawa do miasta”. Współtworzy Inicjatywę Wrzeszcz.info.pl, upomina się o  rzeczywistą partycypację, edukację kulturalną i obywatelską, kształcącą wrażliwych/e i zdolnych/e do krytycznej refleksji mieszkanki i mieszkańców, członkini Zespołu Koordynacyjnego Kongresu Ruchów Miejskich.

Program Kongresu (czwartek, II Sesja Plenarna 13:00 -14:45 
Jak kultura może wspierać rozwój więzi społecznych?