Newsletter


 

Program

Krzysztof Dudek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego, finansowego i prawa Unii Europejskiej. W latach 1987-1992 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NZS na Uniwersytecie Łódzkim, zasiadał we władzach krajowych. Działał również w Pomarańczowej Alternatywie w Łodzi.

Po studiach pracował, początkowo w Telewizji Polskiej Oddział w Łodzi, a następnie w kilku spółkach akcyjnych. Po zrobieniu aplikacji prowadził własną praktykę adwokacką. W latach 2006-2010 był Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zasiadał w Komisjach Kultury Nauki i Sportu oraz Rewizyjnej.

Od marca 2007 r. pełni funkcję Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. W 2010 r. kierowane przez niego NCK zostało wyróżnione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego doroczną nagrodą dla najlepszej instytucji kultury.

Program Kongresu (Sobota, IV Sesja Plenarna 12:45-14:00) 
Kreatywność w kulturze, kultura w kreatywności