Newsletter


 

Program

Karol Franczak

doktor nauk humanistycznych, socjolog i kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką sfery publicznej oraz analizą działalności współczesnych elit symbolicznych. Autor publikacji na temat literatury austriackiej, m.in. posłowia do powieści Thomasa Bernharda Kalkwerk (2010). 

Program Kongresu (Czwartek sesje panelowe 15:45-17:15 )
Diagnoza stanu kultury i potrzeby kulturalne mieszkańców województwa łódzkiego (na podstawie badań)