Newsletter


 

Program

Artur Celiński

(ur. 1985) absolwent nauk politycznych UKSW w Warszawie. Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą innowacyjnym metodom udziału obywateli w demokracjach.Od 2009 r. zastępca wydawcy kwartalnika „Res Publica Nowa”. Współtwórca metody  i szef zespołu „DNA Miasta”, który od 2009 r. realizuje projekty mające na celu tworzenie platformy współpracy pomiędzy władzami miast a jego mieszkańcami, projektowanie i koordynację procesów konsultacji i partycypacji społecznych oraz dbanie o tworzenie i realizację miejskich polityk kulturalnych w zgodzie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Redagowował raport „DNA Miasta: Dignoza” poświęcony sposobom uspołecznienia przygotowań polskich miast do zdobycia tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Współpracuje z zespołem The Social App Lab at CITRI prowadzonym przez prof. Jamesa Holstona i prof. Grega Niemeyera (University of California, Berkeley). Autor publikacji w „Res Publica Nowej”, „Kulturze Liberalnej”, „Social Europe Jurnal”, „OstEuropie” i „Samorządzie Terytorialnym”.

Program Kongresu (Czwartek, sesja plenarna 13:00 -14:45) 
DNA Miasta – jak przełożyć optymizm w realne prawo do miasta?