Newsletter


 

Podsumowanie Kongresu: Współpraca Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łodzi z NGO

Współpraca samorządu, instytucji kultury i organizacji pozarządowych wymaga zmian, które nie będą możliwe bez zmian ustawowych. Polskie prawo nie nadąża, za ewolucją organizacji pozarządowych, które coraz częściej wypełniają zadania instytucji kultury. To jedna z przyczyn utrudniających współpracę z instytucjami kultury. Organizacje zajmujące się animowaniem kultury słabo ze sobą współpracują, wyraźna jest atomizacja szczególnie odczuwalna w przedsięwzięciach gdzie współpraca wydaje się wręcz konieczna dla osiągnięcia sukcesu. Źródłem konfliktów są też niejasne zasady przyznawania środków na przedsięwzięcia kulturalne. Brak stabilności w tej sprawie z pewnością hamuje wiele przedsięwzięć. W działaniach samorządu odczuwana jest „akcyjność”, brak spójnej strategii i konkretnych komunikatów jakie są priorytety. NGO-sy oczekują także od władz miasta współpracy przy pozyskiwaniu sponsorów, fachowych porad i wspierania promocyjnego, oraz planu promocji wzajemnej przedsięwzięć współfinansowanych przez miasto.

Jacek Grudzień---
Jacek Grudzień - Publicysta, od 1993 roku związany z Radiem Łódź, od 1998  z TVP Łódź... Więcej>>
Regionalny Kongres Kultury: Współpraca Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łodzi z NGO