Newsletter


 

Podsumowanie Kongresu: Łódź a region - integracja kulturalna woj. łódzkiego

Podsumowanie debat:

Jak pokazywać, że kultura jest ważna? Współpraca pomiędzy instytucjami kultury w regionie a samorządami - wymiana doświadczeń    

 - Łódź a region: integracja kulturalna województwa łódzkiego

  1. Czy istnieje region łódzki?

Problem integracji regionalnej. Czy mieszkańcy Łódzkiego czują więź ze stolicą województwa, czy mówią o sobie – jestem z Łódzkiego, czy raczej – jestem z łowickiego, wieluńskiego, sieradzkiego. Zdaniem uczestników dyskusji potrzeba większej integracji mieszkańców nie tylko administracyjnej, ale poprzez wzajemne zainteresowanie i zbudowanie więzi. Kultura jest do tego świetnym pretekstem. Jako dobry przykład wszyscy wskazali Festiwal Kolory Polski. Domagali się większej liczby takich wydarzeń dziejących się nie tylko w Łodzi, ale właśnie w regionie. Festiwal – ma naśladowców – jak się okazało w trakcie debaty – podobny wymiar może mieć niebawem ŁÓPTA – Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich – powstaje pierwsza edycja „zamiejscowa” w Radomsku. Kolejny przykład to Festiwal Flamenco i jego pierwsza edycja regionalna.

Uczestnicy wskazywali też na potrzebę większej informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie w regionalnych mediach.

  1. Współpraca między samorządami a ludźmi kultury.

W wielu mniejszych ośrodkach wskazywano na brak takiej współpracy, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi kultury działających w nieformalnych grupach. Akcentowano brak zainteresowania ze strony lokalnych samorządów. Gdzie szukać wsparcia?

  1. A może kina?

Pomysł aby wzorem regionalnych scen Teatru im. St. Jaracza powołać sieć regionalnych kin. Jako przykład podano salę w Skierniewicach. Podobne mogłyby powstać w innych miastach regionu. W niektórych (np. Sieradzu) powstają inicjatywy mieszkańców wzywające do otwarcia takich miejsc. Pytanie o źródło finansowania pozostało otwarte.

  1. Mediateki w bibliotekach w regionie.

Bibliotekarze w regionie marzą o nowoczesnych centrach multimedialnych, chcą aby region wzbogacił się w biblioteki XXI wieku, gdzie obok książek znajdą się nowoczesne technologie. To będzie doskonała szansa na popularyzację kultury w mniejszych ośrodkach – mówili.

  1. ŁDK czy może Regionalne Centrum Kultury

Uczestnicy debaty chcieliby aby Łódzki Dom Kultury stał się w większym zakresie ośrodkiem integrującym region i jego kulturalne przedsięwzięcia. Oczekują spotkań, seminariów, szkoleń dla animatorów kultury w ośrodkach kultury w regionie. Pojawił się pomysł zmiany nazwy, która oddałaby lepiej cel działalności placówki. Należałoby rozważyć wzmocnienie personalne, infrastrukturalne i oczywiście finansowe ośrodka. Wprowadzenie większej interaktywności. Dlaczego ŁDK nie miałby stać się tym dla regionu łódzkiego, czym dla kraju jest np. Centrum Nauki Kopernik. Miejscem w którym młodzi mieszkańcy regionu poznawaliby w interesującej i nowoczesnej formie historię, obyczaje, zabytki i dzień dzisiejszy regionu. Miejscem w którym odbywałaby się nowoczesna edukacja regionalna i kulturalna.

Może wtedy za kilka lat nikt by już nie pytał czy istnieje region łódzki? 

Tomasz Lasota – TVP Łódź S.A


--- 
Tomasz Lasota - polski reporter, wydawca i prezenter telewizyjny. Od 1994 jest reporterem w łódzkim oddziale TVP... Więcej>>
Regionalny Kongres Kultury:  
Łódź a region: integracja kulturalna województwa łódzkiego