Newsletter


 

Diagnoza

Stan czytelnictwa w województwie łódzkim

W której gminie jest największe czytelnictwo? Gdzie jest najwięcej książek? Jak wypada porównanie miast i wsi? Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem przygotowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Tabele zawierają dane dotyczące bibliotek publicznych województwa łódzkiego w roku 2010  ułożone wg. wskaźnika:"Czytelnicy na 100 mieszkańców"  w gminach miejskich i miejsko-wiejskich
"Czytelnicy na 100 mieszkańców"  w gminach wiejskich

"Książki na 100 mieszkańców"  w gminach miejskich i miejsko-wiejskich
"Książki na 100 mieszkańców" w gminach wiejskich

Wypożyczenia na 100 mieszkańców" w gminach miejskich i miejsko-wiejskich
"Wypożyczenia na 100 mieszkańców" w gminach wiejskich

"Zakupy księgozbioru do bibliotek (w zł)" w gminach miejskich i miejsko-wiejskich
"Zakupy księgozbioru do bibliotek (w zł)" w gminach wiejskich

TAGI

Łódź      region      woj. łódzkie