Newsletter


 

Diagnoza

Rewolucja w procesie - aplikacja konkursowa ESK

Podczas starań o przyznanie Łodzi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 odbyły się szeroko zakrojone konsultacje z przedstawicielami łódzkiego środowiska kulturalnego. Wnioski z nich znalazły się w aplikacji konkursowej.

Na warsztatach grup roboczych, spotkaniach plenarnych i szkoleniach wypracowano diagnozę łódzkiego sektora kultury oraz zalecenia do planowanego dokumentu strategicznego mającego określać kształt polityki kulturalnej miasta. Analiza ta wciąż pozostaje w wielu aspektach aktualna i stanowi rezultat pracy, która nie powinna zostać zaprzepaszczona. Po krytycznej analizie posłużyć może ona do dalszych prac nad programowaniem rozwoju kultury w Łodzi.

Niniejsze teksty są opracowaniem fragmentu dokumentu Rewolucja w procesie. 2010-2015. Obszary interwencji.Materiały opublikowane są za zgodą Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

Pełny dokument dostępny jest tutaj: Łódź ®EWOLUCJA W PROCESIE

Obszary interwencji wskazane w aplikacji ŁESK2016:
SEKTOR KULTURY

DZIAŁANIA OD-DO MIESZKAŃCÓW
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
SEKTOR KREATYWNY