Newsletter


 

Diagnoza

Raport: Preferencje kulturalne mieszkańców Łodzi

Na zlecenie Łódzkiego Domu Kultury został wykonany raport, który przedstawia wyniki przeprowadzonego od lipca do września 2011 roku badania preferencji kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego. Badanie zostało zlecone na potrzeby Regionalnego Kongresu Kultury 2011 organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi. W dokumencie, który można pobrać poniżej, znajduje się wycinek raportu dotyczący preferencji kulturalnych mieszkańców Łodzi. 
Badanie zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury. W jego ramach zrealizowano sześćset wywiadów kwestionariuszowych, a także zrobiono kilkadziesiąt fotografii miejsc wskazanych przez respondentów jako przestrzenie, w których toczy się szeroko rozumiane życie kulturalne. Projekt wykonany został przez Biuro Badań Społecznych „Question Mark”.  

Raport: Preferencje kulturalne mieszkańców Łodzi