Newsletter


 

Debata

Jacek Owczarek: Taniec współczesny w Łodzi

Od czterech lat środowisko tańca w Łodzi dynamicznie się rozwija. Ważnym czynnikiem było powstanie w 2007 roku specjalizacji choreografia i techniki tańca na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz decyzje doświadczonych choreografów i tancerzy o związaniu się w Łodzią. 

Łódzkie środowisko twórców, tancerzy i pedagogów pracujących w technice tańca współczesnego, improwizacji i kontakt improwizacji oraz managerów tańca, jako jedyne w Polsce, zrzeszyło się w 2010 roku zakładając Stowarzyszenie MOVIN‘ ŁÓDŹ (www.movinlodz.com). Każdy z członków działa na polu tańca od wielu lat realizując spektakle, międzynarodowe projekty i festiwale, warsztaty oraz projekty animacyjne i społeczne. Do MOVIN‘ ŁÓDŹ należą: Teatr Tańca PRO, Grupa SkłAd, Pracownia Fizyczna, Teatr Tańca „Alter“, „Ananda“, Projekt KIJO / contactimprovisation.eu, Łódź w Ruchu oraz Fundacja Kino Tańca.

W Łodzi nie istnieje żadna instytucja publiczna, której statutowym celem jest regularna działalność na polu tańca współczesnego. Żadna z w/w grup nie posiada stałego miejsca do pracy i prezentacji spektakli ani stałego finansowania działalności. Próby i warsztaty odbywają się na każdorazowo wynajętych salach. Premiery powstają własnym nakładem środków lub z pozyskanych dotacji celowych, są to jednak odosobnione przypadki. Nie istnieje w Łodzi żadna scena prezentująca stale spektakle tańca współczesnego. Teatry instytucjonalne czy ośrodki kultury oraz teatry prywatne w Łodzi prezentują gościnnie spektakle tańca łódzkich twórców na zasadzie wynajmu sceny i obsługi technicznej lub sporadycznie w ramach festiwali. Eksploatacja istniejących spektakli i realizacja premier odbywa się w Łodzi za każdym razem na innej scenie, najczęściej jednak poza Łodzią wyłącznie dzięki zaangażowaniu choreografów i tancerzy. Taniec współczesny nie ma stałego miejsca w ofercie kulturalnej miasta.

Taniec współczesny jest sztuką, której niezbędna jest infrastruktura pozwalająca na codzienną pracę z ciałem, intensywne próby do spektakli, dająca przestrzeń wymiany metod i doświadczeń. Ponadto baza ta jest niezbędna do regularnej eksploatacji spektakli powstałych w Łodzi, prowadzenia sceny impresaryjnej, zapraszania najlepszych spektakli, pedagogów i teoretyków tańca z Polski i zagranicy, realizacji koprodukcji z partnerami polskimi i zagranicznymi, coachingów i rezydencji. Ważne jest długofalowe prowadzenie działalności teoretycznej, badawczej, programów edukacyjnych dla praktyków i publiczności oraz intensywna promocja spektakli i innych inicjatyw łódzkich twórców.

W kwietniu 2011 odbył się w Warszawie I Kongres Tańca zorganizowany przez powstały rok wcześniej Instytut Tańca i Muzyki. W kończącej Kongres mowie minister Bogdan Zdrojewski wymienił taniec jako dziedzinę sztuki będącą w Polsce w najbardziej dramatycznej sytuacji, tak pod względem infrastrukturalnym, jak i finansowym. Na Kongresie tym silne środowisko tańca współczesnego w Łodzi zostało dostrzeżone - Łódź, obok Krakowa, Gdańska i Warszawy została wymieniona jako miasto, w którym w pierwszej kolejności powinno zostać utworzone centrum tańca. Łódzkie środowisko tańca współczesnego, zrzeszone w Stowarzyszenie MOVIN' ŁÓDŹ w 2010 roku wystąpiło z inicjatywą utworzenia takiej instytucji w Łodzi, działającej pod patronatem istniejącej instytucji kultury lub poprzez stworzenie nowej.

MOVIN' ŁÓDŹ opracowało szczegółowy program i cele Centrum, do którego zadań należałaby promocji tańca współczesnego jako pełnoprawnej dziedziny sztuki, produkcja i prezentacja spektakli, realizacja projektów interdyscyplinarnych, międzynarodowych, goszczenie projektów spoza Łodzi oraz współprodukcja wydarzeń z innymi instytucjami i ośrodkami tańca. Ważnym elementem opracowanego programu jest działalność edukacyjna (warsztaty, coachingi, wykłady, treningi), badawcza ( gromadzenie i opracowywanie dokumentacji związanej z polskim tańcem, gromadzenie i udostępniane materiałów dot. tańca współczesnego, projekty badawcze, wydawanie publikacji publicystycznych i naukowych ) oraz społeczna. Centrum realizować powinno długofalowy plan rozwoju i współpracować z twórcami i ośrodkami kultury w regionie łódzkim.

Postulaty środowiska tańca współczesnego:

- stworzenie lub adaptacja infrastruktury dla tańca współczesnego, poprzez wyspecjalizowanie jednej z istniejących lub powołanie nowej instytucji, której celem byłaby promocja tańca współczesnego,

- wpisanie rozwoju i promocji sektora tańca do planu rozwoju kulturalnego miasta,

- regularne wspieranie indywidualnych działań twórców poprzez uruchomienie systemu konkursów stypendialnych,

- wprowadzenie regularnych mikro-grantów dofinansowujących realizację konkretnych projektów artystycznych,

- dofinansowanie kluczowych projektów poprzez granty wieloletnie,

- wspieranie aktywności międzynarodowej łódzkich twórców poprzez dofinansowanie wyjazdów spektakli, udziału w festiwalach, warsztatach, coachingach i seminariach,

- nieodpłatne udostępnianie infrastruktury kultury w Łodzi, polegające na współorganizacji na potrzeby realizacji konkretnych projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych,

 

Jacek Owczarek

Prezes Stowarzyszenia MOVIN’ ŁÓDŹ

Jacek Owczarek – choreograf, tancerz, pedagog tańca, improwizacji i kontakt improwizacji.  Od 1996 uczy tańca i kontakt improwizacji na warsztatach ogólnopolskich, międzynarodowych i kursach instruktorskich oraz w PPSKAK w Kaliszu. W latach 1994-2003 zatańczył w kilkunastu spektaklach Teatru Tańca ALTER Witolda Jurewicza. Brał udział w międzynarodowych projektach, współpracował z Teatrem Bretoncaffe w Warszawie oraz przy filmach Michała Tywoniuka i Darii Kopiec. Wiceprezes Fundacji Kino Tańca. Tworzył ruch sceniczny i występował w przedstawieniach teatralnych m.in. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, Teatrze Starym w Krakowie, Teatrze Nowym w Łodzi. Od 2007 roku jest wykładowcą na Akademii Muzycznej w Łodzi. W 2007 roku założył w Łodzi grupę Pracownia Fizyczna.