Newsletter


 

Wacław Idziak

członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, wykładowca studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 15 lat realizuje projekty związane z wprowadzaniem obszarów wiejskich do gospodarki wiedzy, doznań i kreatywności, w tym projekty poświęcone tworzeniu wiosek tematycznych. Autor wielu publikacji na ten temat, w tym książek Kultura bogactwem turystyki wiejskiej,O odnowie wsiWymyślić wieś od nowaKultura w rozwoju obszarów wiejskich. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich, wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Eurolider 2009”, członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Program Kongresu(Sobota, IV Sesja Plenarna 12:45-14:00 
Kreatywny Region: kreatywność i przemysły kreatywne w rozwoju regionalnym 

TAGI

edukacja przez sztukę