Newsletter


 

Zawód artysty: jak wspierać rozwój młodej łódzkiej sceny artystycznej?

Spotkanie będzie okazją do debaty nad kondycją młodej łódzkiej sztuki. W dobie budowania tożsamości Łodzi wokół „przemysłów kreatywnych” musi się znaleźć miejsce na konsekwentną politykę kulturalną i długofalowe przedsięwzięcia instytucjonalne, które wspierałyby lokalną scenę artystyczną. Jak przeciwdziałać dalszej migracji absolwentów szkół artystycznych, którzy opuszczają Łódź, nie widząc tu szans na budowanie swej kariery artystycznej? Jak tworzyć lepsze warunki pracy i rozwoju tym, którzy zdecydowali się zostać? Szczególnie istotny jest tu głos samych twórców. Jakie są ich potrzeby? Jak diagnozują oni obecną sytuację? W czym upatrują jej przyczyn? Jakie działania należy ich zdaniem przedsięwziąć, aby doprowadzić do jej poprawy, do nastania realnych zmian?

Zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji w formule barkampu (do 5 min. wypowiedzi). Postaramy się wspólnie wypracować postulaty i zalecenia, które będą mogły posłużyć jako podstawy przyszłej polityki kulturalnej władz miasta, instytucji artystycznych oraz organizacji pozarządowych.

Moderator: Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Powrót do programu