Newsletter


 

Współpraca Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łodzi z NGO

W samej tylko Łodzi funkcjonuje ponad 2000 organizacji pozarządowych. Z kolei w województwie zarejestrowanych jest ich ponad 8800. Ile tak naprawdę pracuje aktywnie i podejmuje działania na rzecz mieszkańców? Tego tak naprawdę nikt nie wie. Same liczby pokazują jednak, że strefa pozarządowa może stanowić o sile województwa i ma szanse realnie wpływać na jego rozwój i życie kulturalne. Dlaczego w takim razie tak się nie dzieje? Czy szwankuje współpraca pomiędzy samorządem, który ma pieniądze i władzę, a organizacjami, które mają ludzi i pomysły? Czy problem leży w urzędach? A może to same organizacje nie chcą angażować się w życie kulturalne miast czy regionów i nie chcą wpływać na swoje otoczenie? Podczas dyskusji postaramy się odpowiedzieć na te pytania. W sali Łódzkiego Domu Kultury zasiądą zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego, jak i członkowie organizacji pozarządowych. Każdy będzie mógł zabrać głos. Miejmy nadzieję, że razem uda się zdiagnozować problem i wytyczyć ścieżki jego rozwiązania.

Moderacja: Jacek Grudzień

Powrót do programu