Newsletter


 

Wojciech Burszta - „Państwo kulturalne” a praktyki kulturalne Polaków

W referacie skupię się na przedstawieniu złożonych i problematycznych relacji istniejących dzisiaj między polityką kulturalną państwa a rzeczywistym praktykowaniem kultury i aspiracjami różnych pokoleń Polaków. Punktem wyjścia czynię koncepcję „państwa kulturalnego” sformułowaną przez Marca Fumaroli (dotyczy Francji), próbując odnieść ją do warunków krajowych i skonfrontować z wynikami badań nad kulturą w Polsce, opublikowanych w dwóch książkach raportowych wydanych przez Narodowe Centrum Kultury. Ostatnia część wystąpienia będzie dotyczyć możliwych aplikacji generalnych rozwiązań dla Łodzi i regionu łódzkiego.

Wojciech Burszta - profesor zwyczajny, kierownik Katedry Antropologii Kultury w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. więcej> 

Powrót do programu