Newsletter


 

Warunki prawne działania instytucji kultury

Przedmiotem dyskusji mają być przepisy prawa regulujące działania instytucji kultury, a głównie nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku. Dwoje uczestników panelu - posłowie Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz Sylwester Pawłowski – brało udział w procesie legislacyjnym nowelizacji i z pewnością podzielą się swoimi uwagami dotyczącymi motywów, którymi kierował się ustawodawca, zmieniając ustawę. W toku dyskusji poruszone będą także problemy stosowania w działalności instytucji kultury prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa pracy oraz aspekty prawne współpracy z NGO.

moderacja: Jacek Wawrzynkiewicz
uczestnicy: Iwona Śledzińska-Katarasińskia, Sylwester Pawłowski, Wojciech Nowicki (Teatr Nowy), Waldemar Wolański (Teatr Arlekin) 

Powrót do programu