Newsletter


 

Wacław Idziak - Kreatywny region: kreatywność i przemysły kreatywne w rozwoju regionalnym

Istnieje przekonanie, że przemysły kreatywne rozwijają się najlepiej w metropoliach o wysokim poziomie klasy kreatywnej, bogatych w uczelnie, ośrodki kultury, dobrze skomunikowanych ze światem. Na przekór temu warto zastanowić się, jak spożytkować kreatywność do wzmacniania peryferii? Jak odkrywać i twórczo wykorzystywać ich ukryte wartości? Jak przekształcać przedszkola, szkoły, uczelnie i ośrodki kultury, a także instytucje samorządowe i lokalne firmy w miejsca wibrujące twórczą energią? Jak regiony problemowe mogą się stawać regionami kreatywnymi, w których działają nowego typu przemysły kultury?

Dr Wacław Idziak - członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, wykładowca studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. więcej> 

Powrót do programu