Newsletter


 

STREFA OTWARTA: Fundacja In Situ, Czy fundusze z Unii Europejskiej pomogły polskiej kulturze?

Prezentacja wniosków z badania mającego na celu ocenę wpływu polityki spójności Unii Europejskiej na infrastrukturę sektora kultury oraz na atrakcyjność polskich miast. 

Badanie obejmuje dwa okresy programowania – 2004‐2006 oraz 2007‐13. W zakres całości badania wchodzą wszystkie większe miasta Polski. Szczegółowej analizie poddanych zostaje pięć studiów przypadku – Warszawa, Łódź, Wrocław, Szczecin i Olsztyn. Przedmiotem badania jest wpływ inwestycji w infrastrukturę kultury na rozwój miast. Są to często sztandarowe inwestycje, takie jak budowa teatrów, muzeów i filharmonii, jak i mniejsze projekty. Wszystkie, zarówno bardziej, jak i mniej widoczne, grają one znaczącą rolę w planach rozwoju miast. Są one z nich dumne, włączając je do swoich kampanii wizerunkowych. Oprócz znaczącego poszerzenia oferty kulturalnej i jej jakości, mają one również pośredni wpływ na rozwój całego miasta. Stymulują powstawanie nowych lokalnych centrów życia kulturalnego i społecznego, powstają wokół nich kawiarnie, galerie, miejsca spotkań. To badanie ma na celu uchwycenie powyższych procesów i opisanie ich. Wyniki badań przedstawiają wybrane studia przypadku w kontekście polityki przestrzennej i rozwojowej badanych ośrodków, ich strategii na najbliższe lata, oraz celów. Prezentacja dotyczyć będzie wniosków z Łodzi.

 

Prezentacja: Katarzyna Wojnar, Antoni Burzyński, Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

"Infrastruktura kultury: polityka spójności a atrakcyjność miast" - prezentacja w wersji PDF


Strefa Otwarta:

Kongres ma stać się płaszczyzną dialogu, dlatego zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w dyskusji. Strefa Otwarta daje każdemu możliwość zaprezentowania kwestii, które są ważne dla życia kulturalnego Łodzi i regionu, a także przedstawienia swoich projektów i realizacji związanych z kulturą. Na Kongresie zaprezentowane zostaną zgłoszone wystąpienia. 
Opis wystąpień w Strefie Otwartej (PDF)
 
Powrót do programu