Newsletter


 

sobota


       

      


DZIEŃ III 29.10 SOBOTA        

10:30-12:15 (Łódzki Dom Kultury)
SESJE PANELOWE (równolegle)

Warunki prawne działania instytucji kultury - panel dyskusyjny
moderacja: Jacek Wawrzynkiewicz, uczestnicy: Iwona Śledzińska-Katarasińskia, Sylwester Pawłowski, Wojciech Nowicki (Teatr Jaracza), Waldemar Wolański (Teatr Arlekin)

Współpraca Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łodzi z NGO - otwarta dyskusja moderowana - moderacja: Jacek Grudzień

STREFA OTWARTA:
Fundacja In Situ: Czy fundusze z Unii Europejskiej pomogły polskiej kulturze?
Koło Naukowe Spatium:  Rozpoznawalność? Uczestnictwo? Łodzianie o ofercie kulturalnej miasta
Maria Maranda: Łódzka przestrzeń kulturowa – czy dla wszystkich?
Stowarzyszenie Topografie: Gry miejskie jako narzedzie edukacji kulturalnej i regionalnej

12:15-12:45
Przerwa kawowa

12:45-14:30  (Łódzki Dom Kultury)
IV SESJA PLENARNA: PRZEMYSŁY KREATYWNE - Jak zmienia się myślenie o kulturze i gospodarce?
Moderacja: Jacek Grudzień

Maciej Trzebeński (Fabryka Sztuki) - Przemysły kreatywne: o co cały ten zgiełk?
Wacław Idziak - Kreatywny Region: kreatywność i przemysły kreatywne w rozwoju regionalnym    
Marek Cieślak (UMŁ) - Jak stwarzać warunki dla rozwoju przemysłów kreatywnych w Łodzi?
Krzysztof Dudek (NCK) - Kreatywność w kulturze, kultura w kreatywności
Edwin Bendyk (Polityka) - Kultura i kreatywność, przemysł czy fabryka prekariatu?

14:30-15:00
przerwa

15:00-16:45 (Łódzki Dom Kultury)
Jak stwarzać warunki dla rozwoju Łodzi jako centrum przemysłów kreatywnych? - panel dyskusyjny,
moderacja: Artur Urbański (AMG.net), paneliści: Marek Cieślak (UMŁ), Michael Dembinski (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa), Piotr Dzięcioł (Opus Film), Piotr Szczepański, Maciej Trzebeński (Fabryka Sztuki)

16:45-17:00
przerwa

17:00-18:30 (Łódzki Dom Kultury)
PODSUMOWANIE KONGRESU

19:30 - 22:35 (Textorial Park)
PechaKucha (niekomercyjna prezentacja łódzkich twórców, projektów, pomysłów) organizowana wraz z Festiwalem Łódź Design


Adresy:

Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18
Filharmonia Łódzka, ul. Narutowicza 20/22