Newsletter


 

Rewitalizacja: jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe w rozwoju miasta i regionu.

Wywołaniem dyskusji będzie temat przyszłości dwóch regionów Łodzi - Księży Młyn i EC-1. Dwie różne historie, dające szerokie możliwości włączenia tych regionów do strategii rozwoju miasta. Zapraszam do debaty w jakim zakresie wartości historyczne są wyznacznikiem kierunków planowanych rewitalizacji? Jak postindustrialne dziedzictwo miasteczek wokół Łodzi wykorzystać dla rozwoju regionu? W jakich obszarach rewitalizacji budować społeczną partycypację w tworzeniu programów rozwojowych? Czy wartości dziedzictwa kultury, ich uświadomienie społeczne są szansą czy utrudnieniem przy opracowaniu przez samorządy procesów rewitalizacji?

Zapraszamy do udziału w otwartej dyskusji zakończonej wypracowaniem wskazań i zaleceń dla instytucji i władz, aby plany wobec lokalnego dziedzictwa kultury były zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców i dawały szanse na zrównoważony rozwój.

Dyskusja rozpocznie się od prezentacji projektu EC-1 (10 min.) oraz "Nasz Księży Młyn" (10 min.))  

Moderacja: Jan Salm (Politechnika Łódzka) 

Powrót do programu

PREZENTACJA O NOWYM CENTRUM ŁODZI (PDF):
- część 1
- część 2
- część 3
- część 4 

Zobacz także: Wokół Nowego Centrum Łodzi, pod red. Jakuba Gałuszki