Newsletter


 

Patrycja Wojtaszczyk – Prawo do miasta: utopia czy konieczność? Współpraca władz miasta i regionu z organizacjami pozarządowymi

Referat  podejmie dwa zasadnicze zagadnienia: czym jest prawo do miasta i do czego jego realizacja jest nam potrzebna oraz w jaki sposób ideę można wprowadzać sensownie w życie.

Prawo do miasta zrodziło się we współczesnej formie pod koniec lat 60. i rozwinęło się w szczególności w biednych, budowanych nielegalnie dzielnicach wielkich metropolii, w których napływowa ludność szukała szans na lepszy los. Dziś w szczególności odnosi się do rzeczywistego uwzględniania potrzeb i interesów mieszkańców miast przede wszystkim poprzez angażowanie ich w system podejmowania decyzji i włączanie przez władze każdego szczebla w realizację wspólnie przygotowanych polityk publicznych. Przypominają o tym opracowane w tym roku w Poznaniu tezy Kongresu Ruchów Miejskich a także postulaty Obywateli kultury.

Tematy szczególnie istotne w odniesieniu do prawa do miasta to przestrzeń publiczna, rewitalizacja, edukacja kulturalna a także kwestia dostępności kultury. Zastanowić należy się także nad pewnym napięciem pomiędzy ruchami oddolnymi a instytucjami kultury, które w tym obszarze pojawia się w trakcie różnorodnych debat. Czy instytucje kultury to opresja czy część społeczeństwa? Jak mogą działać w obszarze prawa do miasta? Największym wyzwaniem i często polem minowym dla każdej szczytnej idei jest jej wdrożenie w życie. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną pomysły już realizowane przez lokalne władze na rzecz poprawy jakości współpracy z mieszkańcami i mieszkankami w obszarze kultury a także pomysły i dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych, które można przedyskutować i powielić. 

Patrycja Wojtaszczyk - z wykształcenia politolog, europeistka; od kilku lat aktywnie zaangażowana w działania na rzecz Łodzi. więcej> 

Powrót do programu