Newsletter


 

Pakt dla kultury, pakt dla Łodzi

3 października, poniedziałek, godz. 18:00
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Mała Sala, ul. Zachodnia 93

Zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie współorganizowane przez Klub KP w Łodzi, poświęcone zagadnieniom wdrażania w Łodzi Paktu dla kultury. Debatę otworzą Beata Chmiel, współtwórczyni ruchu Obywatele Kultury, KrzysztofDudek z Narodowego Centrum Kultury oraz Paweł Łysak z Bydgoszczy, który opowie o swoich doświadczeniach dotyczących realizacji Paktu na poziomie lokalnym. Później przewidujemy dyskusję  z udziałem wszystkich uczestników spotkania.

Do udziału w debacie  zaproszone są wszystkie osoby i środowiska czujące się częścią łódzkiej kultury. W związku z tym prosimy o przekazanie tej wiadomości Państwa znajomym, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w takim spotkaniu.

Otwarte konsultacje społeczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących kultury, przejrzyste zasady dysponowania środkami publicznymi, zwiększenie nakładów na edukację kulturalną. To jedne z wielu postulatów Paktu dla kultury, sformułowanego przez ruch Obywateli Kultury, który powstał jako środowiskowa reakcja na Kongres Kultury Polskiej w Krakowie w 2009.

Czy podpisanie tego dokumentu przez premiera i prezydentów miast wystarczy, aby polityka kulturalna zmieniła się na lepsze? Jak Pakt można wykorzystać do poprawy sytuacji kultury na poziomie lokalnym? Jak to się odbywa w innych miastach? Czy w Łodzi istnieje społeczny potencjał dla zbudowania oddolnego ruchu wspierającego zmianę w kulturze? Jakie postulaty powinno wysunąć łódzkie środowisko kulturalne na październikowym Regionalnym Kongresie Kultury?