Newsletter


 

Obywatele Kultury – jak przełożyć postulaty ruchu na poziomie lokalnym?

Otwarte konsultacje społeczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących kultury, przejrzyste zasady dysponowania środkami publicznymi, zwiększenie nakładów na edukację kulturalną. To jedne z wielu postulatów Paktu dla kultury. Czy podpisanie tego dokumentu przez premiera i prezydentów miast wystarczy, aby polityka kulturalna zmieniła się na lepsze? Jak Pakt można wykorzystać do poprawy sytuacji kultury na poziomie lokalnym? Czy w Łodzi i regionie istnieje społeczny potencjał dla zbudowania oddolnego ruchu wspierającego zmianę w kulturze? - Na te tematy będziemy dyskutować podczas sesji panelowej poświęconej Obywatelom Kultury.

Moderatorka: Hanna Gill-Piątek (Krytyka Polityczna)

Zaproszenie do dyskusji - video
Powrót do programu