Newsletter


 

Marek Cieślak: Jak stwarzać warunki dla rozwoju przemysłów kreatywnych w Łodzi?

Kultura jest ważna z wielu powodów - jako źródło przeżyć estetycznych, element tożsamości, skarbnica wartości. W końcu może być także opisywana jako jeden z rodzajów aktywności ekonomicznej. Coraz liczniejsze książki naukowe i raporty dowodzą, że widziana z tej perspektywy ma istotne znaczenie. Dynamika rozwoju przemysłów kreatywnych - obejmujących przemysły kutlury - okazała się silniejsza od światowego kryzysu gospodarczego (por. UNCTAD "Creative Economy Report 2010").

Przemysły kreatywne, jak każda część gospodarki, potrzebują odpowiednich warunków, by mogły dobrze funkcjonować. Mechaniczne powielanie modeli zachodnich nie przyniesie nam sukcesu. Sposób działania przedsiębiorstw z Doliny Krzemowej jest cennym źródłem inspiracji, jednak potrzebujemy własnych rozwiązań, które sprawdzą się w naszych realiach.  Mamy swoje silne strony. Jeżeli będziemy umieli je wykorzystać, to Łódź stanie się centrum przemysłów kreatywnych rozpoznawalnym w Polsce i na świecie.

Marek Cieślak - pierwszy Wiceprezydent  Miasta Łodzi. więcej>

Powrót do programu