Newsletter


 

Maciej Trzebeński - Przemysły kreatywne: o co cały ten zgiełk?

Reklama, film, architektura, muzyka, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, dizajn czy projektowanie mody - to tylko niektóre z elementów sektora przemysłów kreatywnych? Pojęcie to  opisuje nową relację pomiędzy tradycyjnie rozumianą sferą kultury a gospodarką. Wskazuje, że działalność kulturalna może być źródłem zysku ekonomicznego.  Sektor kultury stwarza miejsca pracy, jest jednym z elementów bazy rozwoju ekonomicznego miast i regionów, wpływa na atrakcyjność określonych lokalizacji. Ale tylko umiejętne wykorzystanie potencjału  sfery kultury w połączeniu z kształtowaniem nowej polityki może przynieść właściwe efekty dla rozwoju społeczno – gospodarczego.

1. O co chodzi w idei przemysłów kreatywnych?
2. Czy działalność kulturalna to przemysł? Czy artysta/twórca to przedsiębiorca? Czy instytucja kultury to firma działająca w oparciu o te same zasady rachunku ekonomicznego co, np. producent mebli ogrodowych? Czy kultura powinna być postrzegana jako  narzędzie realizacji celów gospodarczych? 
3. Jakie powinno być miejsce przemysłów kreatywnych w rozwoju miasta? 

Maciej Trzebeński, dyrektor naczelny Fabryki Sztuki w Łodzi. więcej>

Powrót do programu