Newsletter


 

Łódź a region: integracja kulturalna województwa łódzkiego

W ramach działań poprzedzających Regionalny Kongres Kultury przeprowadzono badania potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego. 45% respondentow nie deklaruje zainteresowania imprezami w innych częściach województwa niż miejsce zamieszkania. Badając mieszkańców Łodzi, postanowiono w ogóle zrezygnować z pytania o ich zdanie na temat imprez na terenie województwa. Decyzję taką podjęto po badaniu pilotażownym, które dowiodło, że mieszkańcy Łodzi mają mgliste pojęcie na temat życia kulturalnego regionu i pytania na ten temat nie przynoszą pożądanych informacji, a w dodatku irytują respondentów.

Uświadamia to, że integracja kulturalna województwa jest raczej zadaniem do wykonania niż faktem. Inicjatywy takie jak Festiwal Kolory Polski czy regionalne sceny Teatru Jaracza pokazują możliwe sposoby działania. Podczas otwartej dyskusji moderowanej postaramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania: Jak wspierać kontakty kulturalne pomiędzy stolicą województwa a innymi ośrodkami? Jak zachęcić mieszkańców województwa do turystyki kulturalnej po regionie? 

Moderacja: Tomasz Lasota (TVP Łódź)

Powrót do programu