Newsletter


 

Krzysztof Dudek - Kreatywność w kulturze, kultura w kreatywności

Przemysły kreatywne można przedstawić jako kilka koncentrycznych kół. Najszerszym jest wzornictwo przemysłowe, węższym branże kreatywne (w tym reklama), jeszcze węższym przemysły kultury (w tym film). W samym środku znajdują się rdzenne dziedziny sztuki takie jak teatr czy poezja. Jest to nowa sytuacja, do której powstania doprowadziły przemiany społeczne i gospodarcze dwudziestego wieku. W związku z tym uzasadnione wydają się trzy pytania. Co kultura zyskuje na byciu częścią przemysłów kreatywnych? Jakie znaczenie dla przemysłów kreatywnych ma sztuka i dlaczego umieszcza się ją w centrum? Jakie zagrożenia niesie dla kultury wolny rynek? Te kwestie brzmią szczególnie mocno w naszym regionie, ponieważ przyszłość chcemy budować na kulturze.

Krzysztof Dudek - od marca 2007 r. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
więcej> 

Powrót do programu