Newsletter


 

Jak stwarzać warunki dla rozwoju Łodzi jako centrum przemysłów kreatywnych

Zgodnie z przyjętą strategią promocji marki, Łódź chce sie stać centrum przemysłów kreatywnych. W gronie przedsiębiorców z tego sektora oraz przedstawicieli Urzędu Miasta porozmawiamy o warunkach i działaniach, jakie trzeba podjąć, aby promocyjne hasło odpowiadało sytuacji rzeczywistej. Jaki stan musi osiągnąć miasto, jakie spełniać warunki - aby stało się "miastem przemysłów kreatywnych"? Czy istnieje i jak wygląda ścieżka dojścia do tego stanu? Jakie warunki są kluczowe dla pojawiania się i rozwoju przemysłów kreatywnych? Jakie są główne siły zmian - kto jest odpowiedzialny za działania? Jakie zasoby sa do tego potrzebne - jak wykorzystać i zmotywować własne zasoby jak przyciągnąć talent i wiedzę z zewnętrz?

Dyskusja z udziałem zaproszonych panelistów: Piotr Szczepański, Piotr Dzięcioł (OpusFilm), Maciej Trzebeński (Fabryka Sztuki), Michael Dembiński (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa)

Moderator: Artur Urbański (AMGnet)

Powrót do programu