Newsletter


 

Jak pokazywać, że kultura jest ważna?

Dyskusja osób, które zajmują się realizacją przedsięwzięć kulturalnych w małych i średnich ośrodkach województwa łódzkiego – przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Celem debaty będzie poszukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego kultura nie znajduje właściwego miejsca w lokalnych planach rozwoju, a także: jak przekonać władze samorządowe, że kultura jest bardzo ważnym elementem decydującym o poprawie jakości życia mieszkańców. Do udziału w rozmowie zaproszono m.in.: Macieja Malangiewicza, dyrektora Łowickiego Ośrodka Kultury, radnego gminy Łowicz oraz Józefa Kaczmarka, burmistrza Uniejowa.

Moderacja: Magdalena Michalak

Powrót do programu