Newsletter


 

Instytucje kultury jako centra aktywności lokalnej

Aby uruchomić prawdziwy rozwój lokalny, należy poruszyć całe środowiska oraz połączyć wszystkie siły dla osiągnięcia wspólnego celu. Rolę takiego inicjatora, katalizatora, ożywiacza mogą spełniaćdomy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki, czy organizacje lokalne. Instytucje kultury powinny stać się centrami aktywności lokalnej. To model CAL Zakłada, że instytucja czy organizacja staje się miejscem oddającym swoje zasoby mieszkańcom. Praca ze społecznością zaczyna się od diagnozy lokalnego środowiska w zakresie najistotniejszych potrzeb i zagrożeń w podstawowych obszarach rozwoju,tj. ekonomicznym, społecznym, ekologicznym i kulturowym, a następnie, na tej podstawie planujesię działania i zmiany. Instytucja będąca centrum aktywności lokalnej nie tylko proponuje mieszkańcom określoną ofertę, ale też  oddaje im przestrzeń do podejmowania inicjatyw. Innowacyjność koncepcji CAL polega na tym, aby nie koncentrować się na jednym tylko obszarze działania, lecz patrzeć nadaną społeczność całościowo - ku rozwojowi. W zadaniu, jakim jest ożywianie społeczności lokalnej, potrzebna jest współpraca różnych podmiotów. Przekształcenie instytucji kultury w centra aktywnościlokalnej to współczesne wyzwanie.

Czy samorządowe instytucje kultury mogą stać się centrami aktywności lokalnej?
Czy model CAL zakładający, że instytucja kultury staje się miejscem społecznościowym powinien być modelem służącym do przekształcania instytucji kultury w lokalne centra aktywności?
Jakie zmiany strukturalne powinny nastąpić w instytucjach kultury, aby stały się lokalnymi centrami kultury?
Jak budować partnerskie relacje z różnymi instytucjami: organizacjami pozarządowymi, lokalnymi mediami,mieszkańcami?
Jak przekonać do tego lokalne samorządy?

W Polsce są przykłady, że można tak funkcjonować. Nadal jednak aktualne jest pytanie: jak zrobić z tego standard, a nie tylko dobrą praktykę?Jak usprawnić i uprościć procedury pozyskiwania pieniędzy na realizację działań społeczno-kulturalnych?
Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas naszej dyskusji.

Moderatorzy: Jola Woźnicka (Centrum OPUS), Zbigniew Placzyński (Bałucki Ośrodek Kultury)

Powrót do programu