Newsletter


 

Edwin Bendyk - Kultura i kreatywność, przemysł czy fabryka prekariatu?

Kultura i oparta na kulturze kreatywność stają się coraz ważniejszym czynnikiem wytwarzania dóbr i usług niematerialnych, powstających zarówno w modelu komercyjnym (przemysły kreatywne), jak i w modelu produkcji społecznej (np. Wikipedia, usługi  publicznych instytucji kultury). Współoddziaływanie tych modeli zmusza do refleksji nad źródłem wartości ekonomicznej i pracy w sektorze kreatywnym. Kim jest pracownik sektora kreatywnego: twórcą czy najemnym specjalistą; artystą czy kognitariuszem, proletariuszem epoki postindustrialnej? Poszukiwanie odpowiedzi wykracza daleko poza analizę wymienionych opozycji i prowadzi do zaskakujących wniosków.

Edwin Bendyk (ur. 1965) dziennikarz, publicysta i pisarz, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, wykładowca w Centrum Nauk Społecznych PAN. Więcej>

Powrót do programu