Newsletter


 

Edukacja kulturalna: jak stymulować uczestnictwo w kulturze?

Łódź, miasto pełne kultury domów, ośrodków i forów, to znakomite miejsce do pytań o edukację kulturalną. Po pierwsze: do pytań o status edukatora. Czym jest działanie edukatora? Czy edukacja jest praktyką artystyczną, krytyczną czy pedagogiczną? Czy pełni funkcję usługową wobec Instytucji i wobec Kultury, czy jego działania są autonomiczne? Czyje są jej zdobycze – czy winny być dostępne w domenie publicznej, czy też mają znamiona dzieła autorskiego?

Po drugie: pytania o partycypację w kulturze. Pozytywistyczne Działy Edukacji instytucji kultury były Działami Oświatowymi; edukowały o kulturze. Dziś – w czasie powszechnej dostępności wiedzy – edukacja to przede wszystkim edukacja do kultury uczestnictwa w kulturze. Wypada zapytać: czy ma być Obiektywna Edukacja do oficjalnej Kultury Kanonicznej, czy edukacje subiektywne odpowiadające zanikowi kulturowych hierarchii? Czy edukacja może być platformą negocjacji wartości? Czy istnieje granica, poza którą kulturowa dyplomacja jest niemożliwa? Czy edukacja może być instrumentem krytycznym wobec Instytucji i wobec Kultury?

Po trzecie: pytania o kwestię instytucjonalności. Czy Edukacja może istnieć bez Instytucji? Praktyka codzienności dowiodła, że Instytucja (nawet kultury) istnieć bez edukacji może. Ale czy możliwa jest edukacja kulturalna freelance, edukacja miejska? W jaki sposób praktykować niezależne działania edukacyjne?

Zapraszam do debaty o edukacji kulturalnej, której wnioski poznają władze miasta i regionu.

Moderator: Leszek Karczewski (Muzeum Sztuki w Łodzi)

Zaproszenie do dyskucji - video 
Powrót do programu