Newsletter


 

Dziennikarstwo kulturalne: PR działań na rzecz kultury, zaangażowanie dziennikarzy w debatę o stanie kultury otwarta dyskusja moderowana

Często podnoszą się głosy o kryzysie lokalnego dziennikarstwa kulturalnego. Mówi się o spadku jakości i ilości materiałów na temat wydarzeń kulturalnych. Kultura postrzegana jest jako temat mało atrakcyjny dla czytelników, widzów, słuchaczy czy użytkowników, często zatem spychana jest na margines. Na ile to prawda, że odbiorcy nie interesują się materiałami o kulturze, a na ile jest to wynik redaktorskich stereotypów? A może problem leży po stronie niskiej jakości wydarzeń kulturalnych, a nie mediów? Podczas dyskusji skonfrontujemy perspektywę tworców kultury i dziennikarzy.

Zapraszamy do udzialu w otwartej dyskusji moderowanej.

Moderacja: Mariusz Syta (Polskie Radio Program 1)

Powrót do programu