Newsletter


 

Dorota Wodnicka: Założenia Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego

Przy okazji refleksji nad planowaniem rozwoju kultury należy zastanowić się, na ile dotychczasowe poczynania samorządów w kraju w tym obszarze stanowiły system ŚWIADOMYCH I UKIERUNKOWANYCH działań, a na ile sumę przypadkowych interwencji finansowych i lobbingu najsilniejszych środowisk kulturalnych. Właściwie opracowane dokumenty o charakterze strategicznym oraz konsekwentna ich realizacja są odpowiedzią na tymczasowość i doraźność decyzji podejmowanych na różnych szczeblach.

Do tej pory w całym województwie łódzkim funkcjonowało niewiele dokumentów określających kierunki rozwoju w obszarze kultury. Nieliczne z nich dotyczyły raczej bardzo wąskich dziedzin (np. zabytki, organizacje pozarządowe), miały one charakter bardzo ogólny i ich opracowanie wynikało zazwyczaj z narzuconych przez ustawodawcę obowiązków.

Co sprawiło, iż samorządy w łódzkim zmieniają podejście do kwestii strategicznego traktowania dziedziny kultury? Jak ten proces przebiega i czy jego efekty są dostrzegalne gołym okiem dla osób postronnych? Czy za realizację wytyczonych celów polityki kulturalnej odpowiedzialny będzie tylko samorząd, czy także instytucje i organizacje przez niego finansowane? Czy te ostatnie powinny opracowywać swoje dokumenty strategiczne i zarządcze biorąc pod uwagę wytyczaną politykę samorządu, czy też w oderwaniu od niej? 

Dorota Wodnicka - dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Więcej>

Powrót do programu