Newsletter


 

Diagnoza stanu kultury i potrzeby kulturalne mieszkańców województwa łódzkiego (na podstawie badań)


Świat dyskutujących o kulturze elit rozmija się zazwyczaj ze światem tych, dla których aktywność kulturalna wydaje się czymś niedostępnym i zazwyczaj pozostaje kategorią odświętną. Wśród mieszkańców Łodzi i regionu o wiele łatwiej odnaleźć potrzeby mieszczące się w szerokim rozumieniu kultury: aktywności towarzyskiej, relacji sąsiedzkiej, domowego biesiadowania. Paradoksalnie, wielu z nich właśnie w kulturze w węższym sensie upatruje istotną część strategii rozwoju regionu. Jak ten supeł rozwiązać? Odpowiedzi badanych potrafią zaskakiwać, ale zwracają też uwagę na punkt widzenia grup i jednostek, których zwykle nie spotkamy na głośnym festiwalu, modnym spektaklu czy wyrafinowanym koncercie.

Badanie preferencji mieszkańców województwa łódzkiego prowokuje do wielu pytań. Jak dziś oceniać potrzeby kulturalne? Czy wartościujące oceny „właściwego” udziału w kulturze są jeszcze możliwe? Czy autorzy łódzkiego i regionalnego życia kulturalnego powinni „obrażać się” na tych, którzy zamiast do galerii wolą pójść do „lokalu gastronomicznego”, a zamiast wizyty w filharmonii wybiorą raczej jarmark i koncert w galerii handlowej? Jak odpowiedzieć na palącą dla wielu potrzebę „ławki przed blokiem” – awangardową akcją wokół integracji małych sąsiedztw czy instytucjonalną „pedagogizacją” i wychowaniem „do kultury”?

Do kogo zatem powinny adresować ofertę instytucje i organizacje pozarządowe? Czy zdroworozsądkowy obraz wytworzony przez ich przedstawicieli jest zgodny z tym, co pokazują badania socjologiczne? Jakiej kultury potrzebują mieszczkańcy regionu, a jaka jest im oferowana? W jakich imprezach chcą uczestniczyć? Jak infrastruktura kultury pasuje do tych oczekiwań? Czy 50 złotych przeznaczanych co miesiąc na kulturę przez przeciętnego mieszkańca to dużo czy mało? Czy łódzkiemu sposobowi uczestnictwa w kulturze bliżej do wzorów Wrocławia i Krakowa czy raczej Wałbrzycha i warszawskiej Pragi? 
 
Dyskusja z udziałem zaproszonych panelistów. Nazwiska uczestników podamy wkrótce.

Moderacja:  Karol Franczak 

Powrót do programu