Newsletter


 

Artur Celiński - DNA Miasta – jak przełożyć optymizm w realne prawo do miasta?

Prawo do miasta to nic innego jak prawo do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu miasto ma służyć i jak miasto ma funkcjonować. Ideałem jest, aby prawo to mogłoby być codziennością wypływającą zarówno z potrzeby mieszkańców, jak i możliwości tworzonych przez władzę. Na dzień dzisiejszy możemy mówić jedynie o przykładach będących wyjątkiem od reguły, wedle której demokracja zaczyna się i kończy na wyborach.

Projekt i metoda DNA Miasta jest jednym z przykładów – sposobów, poprzez które chemy urzeczywistnić ideę prawa do miasta w obszarze polityki kulturalnej. Jak każdy tego typu projekt jest też niezwykle optymistyczny – zakłada, że obywatele chcą uczestniczyć, a władze chcą słuchać i wprowadzać w życie wspólnie wypracowane rozwiązania.

Moje wystąpienie poświęcone będzie realności towarzyszącego nam optymizmu. Poruszona zostanie kwestia warunków prawnych, kompetencji i woli, w których realizowana jest zarówno metoda „DNA Miasta”, jak i inne sposoby konsultacji i partycypacji obywatelskiej. Kluczowe pytanie dotyczy tego, w jaki sposób możemy zagwarantować efektywność naszych działań? Jak dotrzeć i przekonać władze, jak zainteresować obywateli? I w końcu, w jaki sposób pomóc w stworzeniu parterskiego dialogu, którego efekty spotkają się z oczekiwaniami?

 

Artur Celiński - Od 2009 r. zastępca wydawcy kwartalnika „Res Publica Nowa”. Współtwórca metody  i szef zespołu „DNA Miasta”. Więcej>

 

Powrót do programu