Newsletter


 

Agnieszka Nowak - Rola Kultury w rozwoju Łodzi (założenia do strategii rozwoju miasta oraz programu rozwoju kultury w Łodzi)

Bezpośrednim efektem Regionalnego Kongresu Kultury będzie lista postulatów i rekomendacji do stworzenia dokumentu Program Rozwoju Kultury 2020+. Istotnym elementem w budowaniu wieloletniego programu rozwoju kultury jest jego kompatybilność z dokumentami strategicznymi miasta. Dlatego w trakcie prezentacji zostaną przedstawione założenia do wieloletniej strategii rozwoju miasta ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury w rozwoju Łodzi. Zaprezentowany zostanie również plan pracy nad Programem oraz założenia i harmonogram działań.

Wiążę z Kongresem duże nadzieje. Chciałabym, by stał się miejscem wymiany myśli i doświadczeń. By był również miejscem konsultacji założeń do Programu Rozwoju Kultury 2020+.

Agnieszka Nowak - w latach 2006-2010 radna  Rady Miejskiej w Łodzi. więcej>

Powrót do programu