Newsletter


 

Regionalny Kongres Kultury - Raport

Nareszcie dostępna jest elektroniczna wersja raportu, który powstał po Regionalnym Kongresie Kultury Łódź 2011. Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych na potrzby Kongresu, sprawozdania moderatorów poszczególnych dyskusji panelowych, a także teksty polemiczne na tematy związane ze stanem kultury w województwie łódzkim.

W wydawnictwie można znaleźć zebrane teksty stanowiące część "debaty" internetowej rozpoczętej jeszcze przed Kongresem, a także wnioski i sugestie, które pojawiły się tuż po październikowym spotkaniu. Raport z RKK 2011 to pozycja zarówno dla tych, którzy na Kongresie byli i dla tych, którym się to nie udało. Jak zaznaczyli we wstępie Prezydent Hanna Zdanowska i Marszałek Witold Stępień, Kongres ma stać się inspiracją do innego myślenia o sektorze kultury, mamy nadzieję, że lektura tekstów skłoni wszystkich do ponownej refleksji i sprawi, że postulty, które narodziły się w październiku nie staną się martwe. 


RAPORT - wersja PDF