Newsletter


 

Projekt strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ - konsultacje

Niedawno został opublikowany Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, przygotowany przed Urząd Miasta Łodzi. Opracowana strategia określa kierunki rozwoju miasta i służy określeniu planów inwestycyjnych.  Strategia jest podzielona na trzy podstawowe części (dwa filary oraz fundament), w których określono najważniejsze cele polityki władz miejskich. 

Strategia jest jednocześnie sposobem komunikowania mieszkańcom jaka jest polityka miejska, jak osiągnąć efekt pozytywnej synergii, jak będzie rozwijało się ich otoczenie w najbliższych latach. Powstanie i udostępnienie takiego dokumentu łodzianom to sposób na budowanie świadomości społecznej i integrację lokalnej społeczności. Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych, których celem jest zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat założeń strategicznych. Najbliższe spotkanie odbędzie się już 5 stycznia 2012 od godz. 17.00  w Dużej Sali Obrad UMŁ (ul. Piotrkowska 104). Urząd Miasta zachęca do przesyłania swoich uwag, propozycji i sugestii za pomocą formularza (w wersji on-line lub wydruku, który można złożyż w UMŁ i w furtkach miejskich). Pełny tekst dokumentu można znaleźć na stronie Urzędu.

Więcej informacji o konsultacjach
 

Jednocześnie zapraszamy na dyskusję o strategii rozwoju pod hasłem "Strzelaj albo emigruj". Spotkanie odbędzie się 4 stycznia 2012 w Miejskim Punkt Kultury Prexer o godzinie 18.00. Wśród zaproszonych gości są: dr Wojciech Kłosowski (IBL PAN), dr Jakub Kronenberg (UŁ), Magdalena Rek-Woźniak (UŁ). Dyskusję poprowadzi Hanna Gill-Piątek (Krytyka Polityczna).