Newsletter


 

Podsumowanie Kongresu

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem Regionalnego Kongresu Kultury. Obok podsumowania debat, przedstawiamy wyniki ankiet ewaluacyjnych oraz ewalucję realizacji Kongresu.