Newsletter


 

Podsumowanie Kongresu

Dyskusje podczas Kongresu często były bardzo burzliwe, prowadziły do zaskakujących wniosków i niejednokrotnie toczyły się jeszcze długo po zakończeniu paneli w kuluarach Łódzkiego Domu Kultury. Część paneli odbywała się symultanicznie, więc udział we wszystkich nie zawsze był możliwy. Poprosiliśmy wszystkich moderatorów o przedstawienie najważniejszych poruszonych kwestii, wniosków i refleksji, które narodziły się podczas paneli. Mamy nadzieję, że dzięki temu dyskusje kongresowe będą miały swoją kontynuację i staną się pretekstem do dalszych rozważań na tematy ważne dla rozwoju kultury.

Zapraszamy do lektury pierwszej części podsumowań Regionalnego Kongresu Kultury i dzielenia się własnymi przemyśleniami na tematy porusznane podczas październikowego spotkania (zachęcamy do przesyłania swoich tekstów do działu "debata"). 

PODSUMOWANIE KONGRESU: 

Zawód artysty: jak wspierać rozwój młodej łódzkiej sceny artystycznej?

Edukacja kulturalna

Dziennikarstwo kulturalne: „edukacja” dziennikarzy, PR działań na rzecz kultury, zaangażowanie dziennikarzy w debatę o stanie kultury

Rewitalizacja - Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe w rozwoju miasta i regionu?

Strefa Otwarta

Jakich instytucji kultury potrzebujemy?

Instytucje Kultury jako centra aktywności lokalnej

Łódź a region - integracja kulturalna woj. łódzkiego

Diagnoza stanu kultury i potrzeby kulturalne mieszkańców województwa łódzkiego